Hotline
0553 306 56 56

Tüketici ve Rekabet Hukuku

Rekabet, kullanılacağı meslek alanı bakımından farklılık göstermekle birlikte; piyasa sistemi içerisinde sosyal adaletin ve ekonomik etkinliğin sağlanması bakımından bir gereklilik olarak görülmektedir. Sağlanan rekabetin korunması ise tekelleşmenin önlenmesi ile piyasa sisteminin etkinliğinin korunması, dolayısıyla kamu menfaatinin sağlanması amacıyla önem taşımaktadır.


image
loader